Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Whistle Advisor er din mulighed for anonymt og sikkert at anmelde lovovertrædelser.

Som abonnent på appvokat-appen kan du her oprette din virksomhed som bruger af Legal IT’s whistleblowersystem, Whistle Advisor.

Systemet gør det muligt for din virksomheds medarbejdere anonymt at foretage indberetning om ulovlige eller andre mislige forhold til en person, som din virksomhed udpeger.

Din adgang til Whistle Advisor faciliteres af appvokat ApS og UNIVERSADVOKATER I/S. 

Kontakt Legal IT ved at bruge nedenstående kontaktformular. 

Det praktiske:

Virksomhedens adgang til Whistle Advisor ophører:

 • Når appvokat-abonnementet ophører
 • Når samarbejdet mellem Legal IT ApS og appvokat ApS eventuelt ophører
 • Når virksomheden eller Legal IT ApS opsiger abonnementet med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Abonnementet er således selvfornyende fra år til år.

Aftalen indgås direkte mellem jer og Legal IT ApS. appvokat ApS er således udenforstående og har blot formidlet aftalen.

Du kan læse nærmere om Whistle Advisor og brugerbetingelserne her.

Hvad kan Whistle Advisor?

Whistle Advisor kan foretage indberetning om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold efter dansk ret, eksempelvis

 • overtrædelse af tavshedspligt
 • misbrug af økonomiske midler
 • tyveri
 • svig
 • underslæb
 • bedrageri
 • bestikkelse
 • seksuel eller anden chikane.

Medarbejderne skal endvidere ifølge et EU-direktiv kunne foretage indberetning vedrørende

 • offentligt udbud
 • finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 • produktsikkerhed og -overensstemmelse
 • transportsikkerhed
 • miljøbeskyttelse
 • strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
 • fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd
 • folkesundhed
 • forbrugerbeskyttelse
 • beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed
 • overtrædelser, der skader Unionens finansielle interesser, som omhandlet i artikel 325 i TEUF og yderligere specificeret i relevante EU-foranstaltninger
 • overtrædelser relateret til det indre marked som omhandlet i artikel 26, stk. 2, i TEUF, herunder overtrædelser af EU-konkurrence- og -statsstøttereglerne, samt overtrædelser vedrørende det indre marked i forbindelse med handlinger, der er i strid med de selskabsskatteretlige regler, eller ordninger, hvis formål er at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med de relevante selskabsskatteretlige regler.

Derudover kan en Whistle Advisor bruges som et middel til at blive bekendt med overtrædelser af typisk mindre grov karakter, fx af interne retningslinjer om alkohol, rygning, stoffer, sygefravær, påklædning, sikker brug af IT, privat brug af virksomhedens biler, printere mv.

da_DKDanish