Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Velkommen til TVC Advokatfirmas whistleblowerordning.

TVC Advokatfirma bestræber sig på at være en god og tryg arbejdsplads. Derfor bedes du hjælpe med at sikre, at der til enhver tid tages hånd om uhensigtsmæssige forhold. Den bedste måde, du kan hjælpe, er ved at indberette via whistleblowerordningen.

Du bedes indgive din indberetning i en af følgende kategorier, afhængig af karakteren af din indberetning: lovpligtige indberetninger eller andre indberetninger. Du kan læse mere om kategorierne nedenfor.

Lovpligtige indberetninger

TVCs whistleblowerordning er tiltænkt forhold som lovovertrædelser, bestikkelse, bedrageri, manglende overholdelse af personalepolitikken og af GDPR- og databeskyttelsesreglerne samt af hvidvaskreglementet mv.

Forholdene, der skal indberettes via den lovpligtige whistleblowerordning, er derfor relateret til overtrædelser af fælles regler – enten på samfundsplan eller på virksomhedsniveau.

Alle indberetninger er 100 % anonyme og videreformidles til TVCs compliance-chef Stinne Richter Berg.

Andre indberetninger

TVC Advokatfirma ser med stor alvor på krænkende adfærd og et dårligt psykisk arbejdsmiljø. TVC ønsker til hver en tid at tage hånd om forhold, der hindrer et godt psykisk arbejdsmiljø. Det vil sige, at der tages hånd om mobning, sexisme og uhensigtsmæssig kollegial adfærd.

TVC ønsker med denne whistleblowerordning at lægge handling bag ordene om, at TVC skal være en værdsat arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives. Ledelsen i TVC ønsker en åben dialog med enhver, der føler behov for at foretage en indberetning, og ledelsens døre står altid åbne, hvis der er forhold, du ønsker drøftet direkte. 

Alle indberetninger er 100 % anonyme og videreformidles til TVCs HR-chef, Dagmar Brøndt Kjær.

Du finder indberetningsformularerne via drop-down menuen nedenfor.

3 gode råd om anonymitet

Lav ikke din anmeldelse fra et arbejdsnetværk

Lav ikke anmeldelsen fra en arbejds-pc eller -telefon

Brug altid inkognito (private) funktionen i din internetbrowser

Sådan laver du din anmeldelse​

1. Klik på ‘Indberet anonymt’

1. Klik på ‘Indberet anonymt’

2. Giv anmeldelsen en titel og en beskrivelse
OBS! Angiv kun kontaktoplysninger, hvis du ikke vil være anonym!

2. Giv anmeldelsen en titel og en beskrivelse
OBS! Angiv kun kontaktoplysninger, hvis du ikke vil være anonym!

3. Upload filer eller tag og upload billeder, hvis du har nogle

3. Upload filer eller tag og upload billeder, hvis du har nogle

4. Tryk på knappen ”Indberet”

4. Tryk på knappen ”Indberet”

5. Kopier linket, tag et billede af det med din telefon eller få det sendt til en mail eller telefon.
OBS! Hvis du mister linket, er der INGEN mulighed for at komme ind på sagen igen.

5. Kopier linket, tag et billede af det med din telefon eller få det sendt til en mail eller telefon.
OBS! Hvis du mister linket, er der INGEN mulighed for at komme ind på sagen igen.

OBS! Fremsendelsen til mail eller telefon foregår via et separat system, som hverken organisationen eller vi hos LegalTech har eller kan få adgang til. 

Ofte stillede spørgsmål

Når du har sendt din anmeldelse, får du en kvittering vist på sitet. Kvitteringen indeholder et link, som gør, at den, der har linket, er i stand til at følge sagen. Det er muligt at få sendt linket til en mail eller telefon. Oplysninger om, hvilke links, der er sendt til hvilke mails eller hvilket telefonnumre gives aldrig til firmaet der anmeldes. Der føres ingen log over hvilke links, der er sendt til hvilke telefonnumre. Alle mails og telefonnumre, der sendes links til, slettes straks efter afsendelse.

Du kan til enhver tid bruge dit sagslink til at se, hvad firmaet har gjort i sagen. Du kan for eksempels se, om sagen er opstartet, om firmaet har uddybende spørgsmål og hvem i firmaet der sidder med sagen.

Du kan altid skrive anonyme kommentarer til din sag. Kommenteringen foregår anonymt inde på selve sagen. Det er derfor meget vigtigt, at du ikke mister dit sagslink, eller deler det med andre, som ikke skal kunne kommentere.

Hvis du mister dit link, mister du også permanent din egen adgang til sagen. Sagen lever dog videre hos organisationen. Sagen risikerer dog at blive lukket, fordi der ikke kan kommunikeres gennem dem. Løsningen er, at du laver en ny anmeldelse hvor du henviser til den sag, som du har mistet linket til. På den måde kan organisationen koble de to sager sammen, og I vil kunne kommunikere anonymt fra den nye sag.

da_DKDanish